Ellex Raidlat tunnustati Rohelise Kontori tunnistusega

Ellex Raidla pälvis Rohelise Kontori tunnistuse, mis tähendab kuuluvust keskkonnateadlike organisatsioonide sekka. Tunnistused antakse organisatsioonidele, kes on oma kontoris rakendanud keskkonnahoidlikke lahendusi.
Keskkonnahoidliku ehk Rohelise Kontori eesmärk on organisatsiooni keskkonnamõju pidev jälgimine ja vähendamine, millega kaasneb kulude kokkuhoid, loodusressursside säästev kasutamine, jäätmetekke vähenemine ning töökeskkonna tervislikumaks muutumine.