EllexRaidla fondi stipendiumikonkurss on nüüd avatud!

Taotlusi võetakse vastu kuni 16. oktoobrini 2017. a.
 
 • Taotleja peab täitma Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond rahalise toetuse taotlemise ankeedi, millele tuleb lisada nõuetekohased lisadokumendid.
 • Õpingutoetuse puhul on kohustuslik lisada tõend, mis tõendab teie õppimist vastavas õppeasutuses.
 • Igalt taotlejalt võetakse vastu ainult üks taotlus.
 • Eelmisel aastal stipendiumi saanud üksikisik ei saa esitada taotlust järgmiseks aastaks.
 • Taotlused koos ankeedi ja nõutud lisadega saab saata elektrooniliselt aadressile post@erkf.ee.
 • Posti teel saadetud ja paberkandjal esitatud materjalid peavad olema A4- formaadis kirjapaberil, ühepoolses trükiformaadis, köitmata ja klammerdamata. Posti teel esitatud materjalid saab saata tööpäeviti kell 10 -16 aadressile Ants Lauteri 7-13 Tallinn.
 
EllexRaidla fond on Ellex Raidla Advokaadibüroo poolt 2007. aastal Eesti Vabariigi põhiseaduse 15. aastapäeva puhul loodud fond, mille eesmärk on igal aastal toetada Tartu Ülikooli õigusteaduse eriala üliõpilaste õppe- ja teadustegevust.
 
Fond annab igal aastal Tartu Ülikooli õigustudengitele välja 14 stipendiumit, mille väärtus on kokku 10 000 eurot.
 
Sel aastal jaguneb EllexRaidla fondi stipendiumideks eraldatud 10 000 eurot järgmiselt.
 • Üks 1000 euro suurune stipendium antakse õpitulemuste poolest edukaimale üliõpilasele, kes on bakalaureuseõppe kahe esimese aasta õppekava läbinud.
 • Üks 1000 euro suurune stipendium antakse õpitulemuste poolest edukaimale üliõpilasele, kes on bakalaureuseõppe õppekava läbinud.
 • Üks 1000 euro suurune stipendium antakse õpitulemuste poolest edukaimale üliõpilasele, kes on magistriõppe esimese aasta õppekava läbinud.
 • Üks 1000 euro suurune stipendium antakse bakalaureuse- või magistriõppe lõpetanule, kes on asunud õppima välisriigi ülikooli õigusteaduse eriala magistriõppes, või bakalaureuse- või magistriõppe viimase aasta tudengile, kes soovib järgmisel õppeaastal välisriigi ülikooli õigusteaduse eriala magistriõppesse astuda.
 • Üks 1000 euro suurune stipendium antakse õpitulemuste poolest edukaimale üliõpilasele, kes on IT-õiguse magistriõppe õppekava läbinud.
 • Neli 500 euro suurust stipendiumi antakse Tartu Ülikooli 24. William C. Vis’i rahvusvahelise kaubandusõiguse harjutuskohtuvõistluse võistkonna liikmetele;
 • Neli 250 euro suurust stipendiumi antakse 20. Eesti Harjutuskohtu võistluse edukaima võistkonna liikmetele.
 • Lisaks toetab EllexRaidla fond ühe 2000 euro suuruse stipendiumiga Tartu Ülikooli õigusteaduse üliõpilaste osalemist Salzburgi Ülikooli suveülikooli kursusel European Private Law, mis toimub 2018. aasta suvel. Eelnimetatud 2000 eurot kantakse Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsile, mis koostöös Tartu Ülikooli õigusteaduskonnaga otsustab stipendiumi kasutamise omal äranägemisel (vajadusel korraldades konkursi stipendiumisumma jaotamiseks üliõpilaste vahel).