EMOR/TNS Sifo Prospera 2018 uuring: Eesti parim advokaadibüroo on Ellex Raidla

Nii Eestis kui Baltimaades pakub klientide hinnangul parimat õigusnõustamise teenust Ellex Raidla koos oma Läti ja Leedu partnerbüroodega, selgub rahvusvahelise uuringufirma TNS Sifo Prospera teisipäeval avalikustatud esinduslikust õigusturu uuringust.
 
Kokku enam kui 300 Baltikumis tegutseva ettevõtte seas läbi viidud uuringust selgus, et vastajad hindasid Ellex Raidla ja Ellexi ketti kuulvate Läti ja Leedu partnerbüroode puhul kõige kõrgemalt advokaadibüroo tugevat mainet, advokaatide kutseoskuste kõrget taset, büroo võimekust suuremaid projekte piisava meeskonna toel teenindada ja nõustaja võimekust mõista kliendi äri.
 
Ellex Raidla juhtivpartneri Ants Nõmperi sõnul on õigusnõustamise teenust pakkudes väga sageli võtmeküsimuseks, kas suudetakse kliendi asjaga tegeleda kohe, teha seda kiiresti ja komplekteerida meeskond moel, mis võimaldab lõppastmes olla võimalikult efektiivne. „Kui klient on näiteks ehitussektorist ja tal on tööjõumure, siis peaks asjaga tegelema selle ala eksperdid ehk vastavalt sektorit tundev advokaat ning tööõiguse spetsialist. See annab suurematele advokaadibüroodele turul ka olulise eelise – kliendi erinevad küsimused suudetakse lahendada ühes kohas ja kiiresti, sest meeskond on suur ja mitmekülgne,“ selgitas Nõmper.
Tema sõnul on Prospera uuring nii Baltimaades kui Skandinaavias väga tugev kvaliteedimärk ning uuringus esikoha pälvimine on Ellex Raidlale suur tunnustus.
 
Baltimaade kõige esinduslikum õigusteenuste turu-uuring viidi läbi tänavu märtsis ja aprillis ning selle käigus küsitleti juriidilise teenuse tellimisega tegelevaid töötajaid enam kui 300 Balti riikides tegutsevas ettevõttes. Uuringu tulemustega saab tutvuda uuringufirma TNS Sifo Prospera kodulehel: http://prospera.se/media/1532/prospera-prospera-tier-1-law-firm-review-2018-baltics.pdf
 
                              

14 1