Erakoolide esindamine vaidlsues Tallinna linnaga erakoolide rahastamist puudutavas küsimuses

Ellex Raidla nõustab viite erakooli vaidluses Tallinna linnaga erakoolide rahastamist puudutavas küsimuses. Erakooliseaduse alusel osaleb vald või linn eraüldhariduskooli tegevuskulude katmises proportsionaalselt selles koolis õppivate nende õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on selle valla või linna haldusterritooriumil.  Erakoolid taotlevad, et Tallinna linn kohustuks tasuma eraüldhariduskooli tegevuskulusid.
 
Erakoole esindavat meeskonda juhib Ellex Raidla partner Martin Triipan.
 
Lähemalt loe SIIT