Esindame Rahandusministeeriumit Rail Balticu raudtee rajamist puudutavates vaidlustes

Ellex Raidla partner Martin Triipan ja advokaat Kaisa Laidvee esindavad Rahandusministeeriumit Rail Balticu raudtee rajamist puudutavates vaidlustes halduskohtus.
Erinevad kaebajad vaidlustasid kohtus Harju, Rapla ja Pärnu maakonnaplaneeringud, millega määrati kindlaks Rail Balticu trassikoridori kulgemine Eestis. Kaebajad on seisukohal, et maakonnaplaneeringud on õigusvastased ning Rail Balticu trassikoridor ei ole õigesti kindlaks määratud.
Tallinna Halduskohus jättis esimeses kohtuastmes kaebajate kaebused rahuldamata ning leidis, et maakonnaplaneeringud on õiguspärased ning maakonnaplaneeringute menetlustes on Rail Balticu raudtee mõjusid (sh nt looduskeskkonnale ja asustusele) asjakohaselt kaalutud.