Esindasime ASi Ekspress Grupp majandusaasta aruannete kinnitamist puudutavates vaidlustes

Ellex Raidla partner Arne Ots ja advokaat Martin Raude esindasid AS Ekspress Grupp majandusaasta aruannete kinnitamist puudutavates vaidlustes Grupivara OÜ hagide vastu.
 
OÜ Grupivara hagi tugines väidetel, et Delfi Eesti ja Delfi Läti firmaväärtused oleks tulnud majandusaasta aruandes alla hinnata ning sellisel juhul ei oleks jaotatavat kasumit tekkinud.
 
Riigikohus jättis 30. augusti menetlusse võtmata OÜ Grupivara kassatsioonkaebuse seoses AS-i Ekspress Grupp aktsionäride üldkoosoleku otsustega kinnitada 2013. majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek. Sellega jõustus Harju maakohtu 14. novembri 2016 otsus, millega jäeti rahuldamata OÜ Grupivara hagi AS-i Ekspress Grupp aktsionäride 20. juuni 2014 üldkoosoleku otsuste tühisuse tuvastamiseks.