Esindasime BLRT Grupp AS-i ja tema aktsionäri Algaves OÜ-d edukalt dividendivaidluses

BLRT Grupp AS-i vähemusaktsionärid esitasid kohtusse hagi dividendide väljamõistmiseks tegelikult mittetoimunud aktsionäride üldkoosolekut näivalt kajastava protokolli alusel. Vaidlused käisid nii protokolli kehtivuse kui dividendide nõude üle. Kohtud leidsid, et vähemusaktsionäride poolt koostatud protokolli alusel ei ole alust äriühingult dividende välja mõista.
 
Küsimusi tekitava aspektina saab kaasuse juures esile tuua selle, et Eesti justiitsasutused ei näinud fiktiivse protokolli alusel nõuete esitamises midagi karistusõiguse sfääri kuuluvat.
 
Kliente esindasid selles kohtuasjas partner Arne Ots ning advokaadid Neve Uudelt ja Martin-Johannes Raude.
 
Lisaks samal teemal: