Esindasime Reet Raukast edukalt kohtuvaidluses seoses tuulegeneraatorite püstitamisega Hanila valda

Reet Raukas esitas kohtule kaebuse, millega taotles Hanila valda Esivere külla uute tuulegeneraatorite püstitamise detailplaneeringu tühistamist. Riigikohus oma 8.08.2016 otsusega rahuldas Reet Raukase kaebuse täies ulatuses ning tühistas tuulegeneraatoreid puudutava detailplaneeringu. Riigikohus leidis, et Hanila vald on jätnud tuulegeneraatorite poolt tekitatava müra, kohalike elanike huvid ja Natura 2000 ala kaitsevajaduse kohaselt hindamata.
 
Tegemist on olulise kohtulahendiga, milles tuuakse esile kohalike elanike õiguste kaitse vajadus ning kohaliku omavalitsuse kohustus mõjusid planeerimismenetluses kohaselt hinnata. Riigikohus käsitles põhjalikult tuulegeneraatorite poolt tekitatava müra hindamise küsimust ning andis sellega edasiseks mitmed juhised. Otsuses selgitati ühtlasi Euroopa Kohtu praktikast tulenevaid põhimõtteid seoses Natura alasid puudutava keskkonnamõju hindamisega.
 
Klienti esindasid selles kohtuasjas partner Arne Ots ning advokaat Kaisa Laidvee.
 
Riigikohtu otsusega saab tutvuda siin.
 
Meediakajastusi: