European Competition and Regulatory Law Review: United Brands testi kasutamine digisektori ülemääraste hindade kehtestamise uurimisel

Väljaande „Competition and Regulatory Law Review (CoRe)“ viimases numbris arutlevad Ellex Raidla eksperdid Martin Mäesalu ja Miikael Tuus Eesti Konkurentsiameti hiljutise digisektori ülemääraste hindade kehtestamise kaasuse teemal.

Eesti Konkurentsiamet tegi 18. aprillil 2024 kaks otsust, mis käsitlesid võimalikku ülemääraste hindade kehtestamist digiturgudel. Otsused puudutasid kinnisvarakuulutuste portaale kv.ee ja city24.ee ning autokuulutuste portaali auto24.ee, mõlemad uurimised lõpetati ja rikkumisi ei tuvastatud.

Euroopa Liidu õiguspraktikas on välja kujunenud raamistik, mida saab kohaldada digisektori hindade kehtestamise juhtumites – niinimetatud United Brandsi test. Kuigi nimetatud testi ei töötatud välja digisektorit silmas pidades, võiks United Brandsi test siiski olla esialgne raamistik, mille abil hinnata ülemääraste hindade kehtestamist ka niinimetatud uues majanduses. Väljatöötatud test jätab siiski vastuseta (väidetavalt kõige keerulisema) küsimuse, kuidas teha kindlaks toote või teenuse suhteline (majanduslik) väärtus. Selle kohta ei ole piisavalt praktilisi suuniseid ei Euroopa Liidu ega ka riiklikul tasandil.

Kaupade majandusliku väärtuse määramisel tuleb arvesse võtta mittekulupõhiseid tegureid, näiteks kaupade nõudlusega seotud tegureid ja kaupade omadusi, mis neile väärtuse annavad. Eesti Konkurentsiamet sisenes sellesse valdkonda kv.ee/city24.ee ja auto23 kaasuste uurimisega.

Loe lähemalt CoRe 2024. aasta 2. väljaandest, mille leiad siit.

European Competition and Regulatory Law Review (CoRe) annab ülevaateid Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide peamiste seadusandlike arengute kohta ning analüüsib olulisi otsuseid, eelkõige Euroopa ja rahvusvaheliste kohtute ning riiklike kõrgeima astmete kohtute otsuseid, mis kujundavad ELi konkurentsi- ja regulatiivõiguse valdkonda.

Alates 2000. aastast pakub Lexxion inglise ja saksa keeles ekspertteadmisi erinevatel juriidilistel teemadel ja nišisektorites.  Nende peamised pädevusvaldkonnad hõlmavad ELi konkurentsiõigust, riigiabiõigust, riigihankeid, avaliku ja erasektori partnerluse õigust, andmekaitseõigust, bioteadusi ja keskkonnaõigust, aga ka uusi põnevaid projekte kujunemisjärgus tehnoloogiate ja digiteerimise valdkonnas.

Ellexil on Baltikumi suurim ja kogenuim konkurentsiõiguse/riigiabi valdkonna ekspertide tiim. Meie õiguseksperdid pakuvad traditsioonilisi ja uuenduslikke õiguslikke lahendusi kõigis konkurentsiõiguse, riigiabi ja Euroopa Liidu õiguse küsimustes Eestis, Lätis, Leedus ja Euroopa Liidu tasandil.  Loe lähemalt ja tutvu valdkonna ekspertidega siin.

Valdkonna eksperdid

Person Item Background
Martin Mäesalu
Martin Mäesalu
Partner / Eesti
Person Item Background
miikael tuus
Miikael Tuus
Jurist / Eesti