Jüri Raidla: Katuserahad on poliitiline mütoloogia. Pakun lahenduse

MOKKist ehk moraalsest korrektsusest pole mõtet katuserahade puhul rääkida, kirjutab vandeadvokaat ja taasiseseisvunud Eesti esimene justiitsminister Jüri Raidla.

 

JOKK (selle sõna tegelikus tähenduses, mitte ilkuvas tähenduses) võib ju katuserahade puhul tõesti olemas olla ja ilmselt ongi olemas. Sellele vaatamata kriibivad katuserahad põhiseaduse vaimu.

Riigikogu peaks tegelema eelarve vastu võtmisega, mitte aga suunama üksikuid riigikogu liikmeid individuaalses korras eelarvelisi vahendeid käsutama, et mitte öelda kasutama. Eelarvelise raha kasutamine peaks olema täitevvõimu ja põhiseaduslike institutsioonide pärusmaa, mitte üksikute riigikogu liikmete mängumaa.

Kui katuserahade juriidilist võimalikkust ei saa eitada, siis MOKKist ehk moraalsest korrektsusest pole mõtet siinkohal küll hakata juttu veeretama. Rääkida, et see on regionaalpoliitiline meede, – no kuulge, palun väga vabandust. Kodanike mõistmisvõimet ei ole põhjust nii kehvaks pidada. Regionaalpoliitiliste meetmete jaoks on olemas riigieelarve oma vastavate kulu- või investeeringute ridadega.

Katuserahad on üks äraspidine erakondade ülene kirjutamata kokkulepe. Tundub, et selle kokkuleppe jõus hoidmine ei sõltu maailmavaatest, parteide juhtkondadest ega üldse mitte millestki ega kellestki. Tegemist on poliitilise mütoloogia valdkonda kuuluva fenomeniga. Samal ajal, kui praktiliselt kõik poliitikud seda toetavad ja kasutavad, peavad paljud neist vajalikuks seda süsteemi samal ajal kritiseerida, tegemata midagi praktilist selle muutmiseks.

Katuserahad on poliitilise grotesksuse üks vaieldamatu tippteos!

Müüdid elavad teatavasti põlvest põlve oma elu edasi, neid ei saa «tühistada». Küll saab neid muuta, kui hakata neid teistmoodi jutustama. Antud probleemi puhul tähendaks teistmoodi jutustamine seda, et nn katuserahad viiakse in corpore riigieelarve koosseisu, näiteks regionaalpoliitiliste meetmete alla. Riigikogu liikmete individuaalsed rahajagamised lõpetatakse ära.

Selline müüdi muutmine saab reaalselt toimuda ainult valijate enam-vähem selgelt väljendatud tahte korral. Loota, et katuserahad kujuneksid eelseisvate valimiste oluliseks teemaks, on raske, kuid mitte võimatu. Võimalikuks saab see vaid siis, kui kriitiline mass erakondasid katuserahade «ümberjutustamise» oma valimisprogrammidesse sisse kirjutaksid.

Täna veel parlamenti mitte kuuluvatel erakondadel peaks see olema hõlpsasti tehtav, parlamendierakondade puhul võib seda loota eeskätt juhul, kui ajakirjanduslik surve seda tingib.

Artikkel ilmus 8. detsember 2022 Postimehes.

Jüri Raidla

Valdkonna eksperdid

Person Item Background
Jüri Raidla
Jüri Raidla, Dr. iur.
Nõunik / Eesti