Jüri Raidla riigireformi arutelul Riigikogus

14. aprillil kogunes Riigikogu arutama tähtsa riikliku küsimusena riigivalitsemise reformi. Ettekannetega esinesid peaminister Taavi Rõivas, Ellex Raidla vanepartner vandeadvokaat Jüri Raidla,  Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Kalle Laanet ning Riigikogu riigireformi toetusrühma esimees Tanel Talve.
Raidla arvates on vaja kokkulepet kolmes punktis:
1) eesmärk, milleks võiks olla kulukuse vähendamine ohverdamata riikluse kvaliteeti;
2) mõiste ja sisu: riigireform on praeguse definitsiooni järgi justkui kõiksuse reform, kus kardetakse, et sellega püütakse muuta kõike. Praegu teeb valitsus defineerimatu riigireformi ja valitsust kritiseeritakse defineerimata reformi eest. Riigireform tuleks praktikas määrata ehk defineerida reformi komponentide loetelu ja nende tegevuste lahtikirjutuse kaudu. Selleks tuleks läbi vaadata nii erakondade valimisplatvormides sisaldunud riigireformi puudutanud lubadused, Eesti koostöökogu, tööandjate keskliidu ning teiste osapoolte ettepanekud;
3) mõõtkava ajas ja ruumis. Lähtuvalt definitsioonis loetletud tegevustele tuleks jätkata konkreetsete tegevustega. Riigireform peaks liikuma kiires tempos, et Eesti 100. sünnipäevaks oleks midagi tehtud.
ERR meediakajastus on loetav siin.

Jüri Raidla Riigireformi põhiteese ja ettekannet Swedbanki Privaatpanganduse aprillikuiselt klubiürituselt saab vaadata ja kuulata siin.