Juridicas ilmus Ellex Raidla advokaat Martin-Johannes Raude artikkel

Artikkel käsitab osaühingu juhatuse või aktsiaseltsi nõukogu liikme kohtu kaudu tagasikutsumisega seonduvaid küsimusi. Eelkõige keskendub artikkel sellele, millises menetluses ning millise menetlusosaliste ringiga tuleks juhtorgani liikme tagasikutsumise asju lahendada.
Artiklis jõutakse järeldusele, et juhtorgani liikme tagasi kutsumise asja peaks vaatama läbi hagita menetluses, nii et menetlusosalised oleksid tagasikutsumist nõudvad osanikud või aktsionärid, tagasikutsutav juhtorgani liige ning äriühing. Mõningatel juhtudel võib olla põhjendatud kaasata menetlusse ka tagasikutsutava juhtorgani liikme ametisse jäämist pooldavad osanikud või aktsionärid.
Samuti tehakse artiklis ettepanek lisada seadusesse võimalus rakendada äriühingu juhtorgani liikme tagasikutsumise asjades esialgset õiguskaitset. Näiteks võiks kohtul olla mõjuva põhjuse olemasolul võimalus keelata tagasikutsutaval juhtorgani liikmel mingite toimingute või tehingute tegemine. See võimaldaks vältida juhtorgani liikme poolt äriühingule kahju tekitamist.
 
Täismahus artiklit saab lugeda siin.