Justiitsminister nimetas Sven Papi Ühinguõiguse revisjoni komisjoni liikmeks

Justiitsminister nimetas Ellex Raidlai partneri Sven Papi Ühinguõiguse revisjoni komisjoni liikmeks. Ühinguõiguse revisjoni komisjon hakkab koordineerima Ühinguõiguse töörühma tööd.
 
Ühinguõiguse töörühm teeb revisjonis sisulist tööd – õigusanalüüsid, mõjude analüüs –, et töötada välja seaduse eelnõu ja seletuskiri koos kõigi selle juurde kuuluvate materjalidega. Töörühma kuulub ka Ellex Raidlai nõunik Martin Käerdi.