Kandideeri EllexRaidla fondi 2019 stipendiumikonkursile

Taotlusi võetakse vastu kuni 15. oktoobrini 2019. a.
EllexRaidla fond annab sel aastal Tartu Ülikooli õigustudengitele välja 6 stipendiumit, mille väärtus on kokku 10 000 eurot.
 
Stipendiumid jagunevad järgmiselt:
 • kolm 2000 euro suurust stipendiumi antakse Tartu Ülikooli õigusteaduse bakalaureuse- või magistriõppe üliõpilastele, kes on läbinud vähemalt bakalaureuseõppe kahe esimese aasta õppekava, jätkavad õigusteaduse õpinguid ning ei ole kandideerimise ajal püsival erialasel tööl;
 • üks 1500 euro suurune stipendium antakse rahvusvahelisel harjutuskohtuvõistlusel osalevale Tartu Ülikooli võistkonnale. Nimetatud stipendium eraldatakse EllexRaidla fondi halduskogu hinnangul potentsiaalikaimale võistkonnale pärast Tartu Ülikooli poolt 2019/2020 rahvusvaheliste Harjutuskohtu võistkondade komplekteerimist;
 • EllexRaidla fond toetab ühe 2000 euro suuruse stipendiumiga Tartu Ülikooli õigusteaduse üliõpilaste osalemist Salzburgi Ülikooli suveülikooli kursusel European Private Law, mis toimub 2020. aasta suvel. Eelnimetatud 2000 eurot kantakse Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsile, mis koostöös Tartu Ülikooli õigusteaduskonnaga otsustab stipendiumi kasutamise omal äranägemisel (vajadusel korraldades konkursi stipendiumisumma jaotamiseks üliõpilaste vahel);
 • lisaks toetab Ellex Raidla fond ühe 500 euro suuruse stipendiumiga XXIII Eesti Harjutuskohtu võistluse läbiviimist. Nimetatud stipendium kantakse Eesti Harjutuskohtu Seltsile, kes otsustab stipendiumi kasutamise viisi võistluse korraldamisel.
Kandideerimine
 
Tartu Ülikooli komplekteeritud 2019/2020 rahvusvaheliste harjutuskohtuvõistluste võistkondade liikmete nimed ja elulookirjeldused ning Salzburgi Ülikooli suveülikooli stipendiaatide nimed edastab Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ-le Tartu Ülikooli õigusteaduskond. Seega ei ole punktides 2 ja 3 nimetatud stipendiumitega seoses vajalik esitada Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ-le ega Sihtasutusele Eesti Rahvuskultuuri Fond eraldi taotlust.
 
Punktis 1 nimetatud stipendiumi taotlemiseks palume esitada järgmised dokumendid:
 
 1. Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond rahalise toetuse taotlemise ankeet;
 2. dokument, tõendamaks õigusteaduse eriala õpinguid Tartu Ülikoolis;
 3. senise õppetöö tulemusi kajastav dokument;
 4. motivatsioonikiri / taotluse põhjendus (maksimaalne pikkus 2 lk), milles taotleja kirjeldab lühidalt oma senist professionaalset ja akadeemilist tegevust ja tulevikueesmärke (sealhulgas tuleb kasuks selgitada oma eesmärke Eesti õiguse arengusse panustamisel); selgitab, millised õigusvaldkonnad talle enim huvi pakuvad ning toob välja, milleks plaanib stipendiumit kasutada; 
 5. elulookirjeldus (CV) (maksimaalne pikkus 2 lk). 
 
Taotlusele ei ole vaja lisada soovituskirju ega eelarvet/kalkulatsiooni ega mis tahes muid lisasid.
 
Taotluse esitamine
 • Posti teel saadetud taotluste korral peab olema Tallinnasse (Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond, A. Lauteri 7−13, 10145Tallinn) jõudmise kuupäevaks 15. oktoober.
 • Elektrooniliselt saadetud taotluste puhul on viimane tähtaeg 15. oktoober kell 00.00 Eesti aja järgi, e-post:
 
EllexRaidla fond on Ellex Raidla Advokaadibüroo poolt 2007. aastal Eesti Vabariigi põhiseaduse 15. aastapäevaks loodud fond, mille eesmärgiks on igal aastal toetada Tartu Ülikooli õigusteaduse eriala üliõpilaste õppe- ja teadustegevust.
Küsimuste korral palume pöörduda e-posti aadressil: (e-kirja pealkiri „Stipendiumikonkurss“).