Keit ja Rain Rosimannuse esindamine Autorollo kohtuasjas

Ellex Raidla advokaadid Arne Ots, Toomas Vaher ja Marika Kütt esindasid Keit ja Rain Rosimannust Autorollo kohtuasjas. Ellex Raidla advokaatide sõnul Riigikohtu lahend, millega alamate kohtuastmete lahendid osaliselt ehk hagi rahuldavas osas tühistati, oli ootuspärane. Hagis esitatud viiest nõudest neli jäid Rain Rosimannuse ja Keit Pentus-Rosimannuse vastu lõplikult rahuldamata.
Ühe nõude osas (OÜ AutoHills asutamine ja sellele vara üleandmine) menetlus jätkub ja selles osas peab ringkonnakohus asja uuel läbivaatamisel kontrollima, kas hageja on üldse tõendanud nende eelduste olemasolu, mis peavad olema täidetud, et nõuet esitada. Siiani oli hagi rahuldatud üksnes pankrotistunud OÜ Autorollo pankrotihalduri ja teda toetavate inimeste poolt toodud tõendamata väidete alusel, mida kogu protsessi vältel saatis kõrge avalikkuse huvi ning sellest tulenevalt kujunes meediapilt, mis alati ei tuginenud tõenditele. Riigikohus suunas nüüd ringkonnakohut asja järelejäänud osa lahendama kohtule esitatud tõendite ja väidete pinnalt, Riigikohtu poolt õiguse kohaldamiseks antud juhiste järgi.
Riigikohtu lahendist võib järeldada arusaama, et perekonda ega lähedasi ei saa panna vastutama perekonnaliikme või lähedase majandustegevuse tagajärgede eest pelgalt seetõttu, et inimesed omavahel suhtlevad. Ka advokaadi soovitamine ei ole patt ning advokaat üldjuhul ei vastuta äriühingu juhtimisotsuste eest. Õiguspraktika jaoks on Riigikohtu lahend väga oluline, selles on selgitatud väga mitmeid ühingu juhtimise, nõustamise ja vastutuse tahke ning otsusel saab seetõttu kindlasti olema laiem mõju.
 
Äripäeva kajastust saab lugeda siin.