Keskkonnaministeeriumi nõustamine kohtuvaidluses kaevandamisloa õiguspärasuse üle

Ellex Raidla partner Martin Triipan ning advokaat Rauno Klemm esindasid Keskkonnaministeeriumi pikaajalises ning mahukas kohtuvaidluses seoses põlevkivi kaevandamiseks väljastatud kaevandamisloa õiguspärasusega.
 
Riigikohtu halduskolleegium nõustus 15.12.2014.a otsuses madalama astme kohtute hinnanguga, et 2005. aastal heakskiidetud keskkonnamõju hindamise aruandes on põlevkivi kaevandamise mõju piisava põhjalikkusega hinnatud ning otsustas, et Keskkonnaministeeriumi väljastatud kaevandamisluba on õiguspärane.