Kliendi esindamine Ettevõttluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) riigihankes "Imm Cologne 2013 messistendi ehitus"

Ellex Raidla partner, vandeadvokaat Arne Ots nõustas ja esindas Mytime OÜ-d seoses Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt korraldatud riigihankes „Imm Cologne 2013 messistendi ehitus“ tekkinud küsimustega. Mytime OÜ pakkumus tunnistati edukaks.