Kliendi esindamine kohtuvaidluses seoses internetiportaali pidaja vastutuseda õigusvastase sisuga kommentaaride avaldamise eest

Ellex Raidla partner Ants Nõmper ja nõunik Martin Käerdi esindasid Vjatšeslav Leedot pikaajalises ning mahukas kohtuvaidluses Delfi vastu, mis läbis Eestis kolm kohtuastet ning päädis võiduka lõpuga Euroopa Inimõiguste Kohtus.
 

Vaidluse aluseks oli 24. jaanuaril 2006 Delfis ilmunud artikkel «SLK lõhkus plaanitava jäätrassi», millele laekunud 185-st kommentaarist oli au ja inimväärikust alandavaid Leedo hinnangul 20. Nende seas oli ka otseseid tapmisähvardusi. Leedo esitas seepeale Harju maakohtusse hagi AS Delfi vastu mittevaralise kahju hüvitise nõudes.

Harju maakohus otsustas, et Delfi peab Leedole tekitatud mittevaralise kahju hüvitama. Lisaks tuli kohtuotsuse kohaselt internetiportaalidel asuda vastutama lugejate kirjutatud kommentaaride sisu eest.

Delfi kaebas Harju maakohtu otsuse edasi Tallinna Ringkonnakohtusse, kuid viimane jättis jõusse otsuse, mille kohaselt peab Delfi portaalis avaldatud kommentaaride eest vastutama. Seejärel kaebas Delfi otsuse edasi Riigikohtusse. Viimane nõustus alama astme kohtute seisukohaga ning leidis, et internetiportaali pidaja vastutab ilmselgelt õigusvastase sisuga kommentaaride avaldamise eest.
Riigikohtu 2009. aasta otsuse pärast kaebas Delfi Eesti riigi Euroopa Inimõiguste Kohtusse, kes ühehäälselt lükkas AS Delfi kaebuse tagasi.
 
Ants Nõmper kommenteeris otsust Postimehes: „Sellest otsusest on selgelt näha, et meediaorganisatsioon peab kriitiliselt hindama, kas tegu on tavalise artikliga, või sellisega, mis võib kaasa tuua solvavaid kommentaare“.
 
Täiendavat infot leiab: