Kliendi nõustamine kohtuasjas, mille vaatas seoses teistmisavalduse esitamise õigusega läbi Riigikohtu üldkogu

Ellex Raidla partner  Arne Ots esindas klienti kohtuasjas, milles Riigikohus analüüsis kriminaalmenetluses teistmisavalduse esitamise õigust olukorras, kus teistmisavalduse esitab isik, kes kriminaalmenetluses ei osalenud kuid kellele väidetavalt kuulus kriminaalmenetluses konfiskeeritud vara. Kuna lahendil on oluline mõju kriminaalmenetluses konfiskeerimisega seotud reeglite edasiarendamisel ja õiguspraktika ühtlustamisel, vaatas asja läbi Riigikohtu üldkogu. Riigikohtu üldkogu leidis 30. aprilli 2013 lahendis, et kriminaalmenetluse seadustikus ette nähtud teistmise aluseid ja teistmisavalduse esitamise õigust reguleerivad sätted on põhiseadusega kooskõlas ning jättis teistmisavalduse rahuldamata. Esitati ka eriarvamus.
 
Riigikohtu lahend ning eriarvamus on kättesaadavad Riigikohtu kodulehelt.