Gren allkirjastas lepingu Eesti suuruselt kolmanda kaugküttevõrgu omandamiseks

Gren allkirjastas lepingu võrguettevõtte VKG Soojus AS-i omandamiseks, mis on järgmine samm Greni strateegia elluviimisel Baltimaades. Tehingu jõustumine vajab Konkurentsiameti heakskiitu.

Ellex Raidla nõustas tehingus roheenergia ettevõtet Gren. Meeskonda kuulusid Ellex Raidla partner Martin Käerdi, nõunikud Triin Frosch ja Jaanus Ikla, vandeadvokaadid Kaisa Laidvee, Karin Tartu ja Merlin Liis-Toomela, advokaat Alla Kuznetsova ja jurist Alan Paas.

Margo Külaots, Gren Eesti ja Gren Tartu juhatuse esimees sõnas: “Oleme üle 20 aasta arendanud kaugkütteteenuseid klientidele Pärnus ja Tartus ning pakkunud usaldusväärset, soodsat ja mugavat toasoojust. Viisime mõlema linna kaugküttesüsteemid üle kohalikele biokütustele, rajasime tõhusad soojuse ja elektri koostootmisjaamad, kaasajastame kaugküttevõrkusid ning laiendame neid läbi uute klientide liitmise. Tõime esimesena Baltimaades turule uue teenuse – kaugjahutuse. Oleme kindlad, et meie pikaajalised kogemused kaugkütte valdkonnas toovad positiivseid arenguid ja uusi teenuseid Kohtla-Järve ja Jõhvi kogukondadele, elanikele ja äridele.“

Ilkka Niiranen, Gren Grupi tegevjuht jätkas: “Eesti suuruselt kolmanda kaugküttevõrgu omandamine on jätk meie kasvustrateegia elluviimisel. See on oluline samm meie äridele Eestis. Gren on tõestanud end usaldusväärse partnerina kogukondadele, tööstustele, klientidele. Meie eesmärk on koos saavutada jätkusuutlik edu. Oleme veendunud, et pikaajaline koostöö Viru Keemia Grupi ja Greni vahel toob kasu ja lisaväärtust kogu piirkonnale”.

Ahti Asmann, Viru Keemia Grupi juhatuse esimees lisas: “VKG on keemiatööstusettevõte, mille äriline fookus ja kompetentsid on eelkõige suunatud tööstusliku tootmise arendamisele Ida-Virumaal. Aasta alguses teostatud strateegilise ülevaatuse käigus leidsime, et ärisuunana oleks lõpptarbijatele soojusenergia pakkumine perspektiivikam selleks spetsialiseerunud ettevõtte kätes. Meil on hea meel, et reguleeritud kaugkütte ärile on Greni näol leitud sedavõrd tugev partner. Töötame ühiselt edasi tehingu jõustumise suunas lähikuudel ning igal juhul jätkame kohalike kogukondade varustamist tõhusa ja keskkonnahoidliku soojusenergiaga.”

Valdkonna eksperdid

Person Item Background
triin frosch
Triin Frosch
Nõunik / Eesti
Person Item Background
jaanus ikla
Jaanus Ikla
Nõunik / Eesti
Person Item Background
Kaisa Jakobsoo
Kaisa Jakobsoo
Vandeadvokaat / Eesti
Person Item Background
alla kuznetsova
Alla Kuznetsova
Vandeadvokaat / Eesti
Person Item Background
Martin Käerdi
Martin Käerdi, Dr. iur.
Partner / Eesti
Person Item Background
andmekaitse advokaat merlin liis-toomela
Merlin Liis-Toomela
Vandeadvokaat / Eesti
Person Item Background
alan paas
Alan Paas
Advokaat / Eesti
Person Item Background
karin tartu
Karin Tartu
Vandeadvokaat / Eesti