Martin Käerdi, Dr. iur.

Partner

Eesti

Martin Käerdi

Seda veebilehte kaitseb reCAPTCHA ning kehtivad Google'i privaatsuspoliitika ja teenusetingimused.
+372 501 7793

Vandeadvokaat dr. iur. Martin Käerdi on Ellex Raidla partner, õigusteaduste doktor ning Eesti üks tuntumaid tsiviil- ja äriõiguse spetsialiste. Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse endise juhatajana on Martin osalenud paljude Eesti seaduste väljatöötamisel ja aidanud Eesti õigussüsteemi juurutada paljusid Euroopa Liidu õigusnorme. Samuti on Martin Tartu Ülikooli eraõiguse osakonna tsiviilõiguse dotsent.

Ta on osalenud mitmete kaalukate seaduste, sh võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse (töögrupi juht), pankrotiseaduse (töögrupi juht), pärimisseaduse (töögrupi juht), asjaõigusseaduse, äriseadustiku, väärtpaberituru seaduse, investeerimisfondide seaduse, krediidiasutuste seaduse, saneerimisseaduse, töölepinguseaduse jpt väljatöötamisel.

 

chambers global  chambers europe  Legal 500 Leading Individual EMEA 2024  iflr1000 highly regarded lawyer 2023 hall picture5

2005

Freiburgi Ülikool, Saksamaa

Doktorikraad õigusteaduses

2002

Tartu Ülikool

Magistrikraad õigusteaduses

2000

Tartu Ülikool

Bakalaureusekraad õigusteaduses / ametlikult võrdväärne magistrikraadiga

2012–...

Eesti Advokatuur

2005–...

Justiitsministeeriumi juures tegutseva vabade õiguselukutsete ja maksejõuetusõiguse ekspertnõukogu liige

2002–2003

Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu ühinemisläbirääkimiste äriühinguõiguse sektori juhataja

2014

Tallinn: Juura

Kull, I., Kõve, V., Käerdi M., Varul, P., Kullerkupp, K., Murumets, V., Paal, K., Volens, U. (2014). Asjaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne.

2012

Tallinn: Juura

Kull, I., Kõve, V., Käerdi, M., Varul, P. (2012). Tsiviilõiguse üldosa.

2011

Äripäev

Rozental, V. (2011). Martin Käerdi: ühtset praktikat pole tekkinud.

2011

Tallinn: Juura

Kull, I., Kõve, V., Käerdi, M., Varul, P. (2011). Tsiviilseadustiku üldosa seadus. Kommenteeritud väljaanne.

2011

München: sellier.european law publishers GmbH, 217-235

Schmidt-Kessel, M., Schubmehl, S. (Toim.). (2011). Lauterkeitsrecht in Europa. Eine Sammlung von Länderberichten zum Recht gegen unlauteren Wettbewerb.

2010

Juridica, 7, 517-522

Sise- ja välissuhte eristamine esindusõiguse teostamisel.

2009

Tallinn: Juura

Kull, I., Käerdi, M., Varul, P. (2009). Võlaõigusseadus III. Kommenteeritud väljaanne.

2007

Tallinn: Juura

Kull, I., Kõve, V., Käerdi, M., Varul, P. (2007). Võlaõigusseadus II. Kommenteeritud väljaanne.

2006

Juridica, 4, 227-233

Ettevõtja õigus. Tegevuskava ettevõtlusealase õiguskeskkonna rahvusvahelise konkurentsivõime parandamiseks.

2006

Tallinn: Juura

Kull, I., Kõve, V., Käerdi, M., Varul, P.(2006). Võlaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne.

2004

Tallinn: Juura

Kull, I., Kõve, V., Käerdi, M..(2004). Võlaõigus I. Üldosa.

2003

UK: Cambridge University Press, 250-259

Käerdi, M. (2003). Estonia and the Process Towards New Civil Law: Inspiration, Models and Perspectives. Regional Private Laws and Codification in Europe.

2002

Tallinn: Käsiraamatute Kirjastus

Käerdi, M., et al. (2002). Lepingud. Näidised ja kommentaarid.

2001

Juridica International, 6, 66-77

Käerdi, M. (2001). Regulation of Limitation Periods in Estonian Private Law: Historical Overview and Prospects.

2001

Tübingen: Mohr, 75-88

Käerdi, M. (2001). Western Legal Concepts for Post-Socialist Societies: Legislative Experiences in Estonia. Brückenschlag zwischen den Rechtskulturen des Ostseeraum.

Seda veebilehte kaitseb reCAPTCHA ning kehtivad Google'i privaatsuspoliitika ja teenusetingimused.