Martin Triipan

Partner

Ettevõtete nõustamise valdkonna juht

Eesti

martin triipan

Seda veebilehte kaitseb reCAPTCHA ning kehtivad Google'i privaatsuspoliitika ja teenusetingimused.
+372 503 0926

Vandeadvokaat Martin Triipan on üks väheseid Eesti advokaate, kellel on rohkem kui kümneaastane praktika keskkonnaõiguse ja -planeeringute alal. Tema kogemus hõlmab väga erinevaid valdkonna projekte, sh klientide nõustamist keskkonnavastutuse küsimustes paljude kinnisvaraprojektide juures. Martin on kõrgelt tunnustatud ekspert ka klientide esindamisel kohtuvaidlustes.

Ta on osalenud töögrupi liikmena Eesti keskkonnaõiguse kodifitseerimisel (uue keskkonnaseadustiku eelnõu ettevalmistamisel) ning kirjutanud mitmeid artikleid ja arvamuslugusid keskkonnaõigust puudutavatel teemadel.

 

chambers europe iflr1000 market leader 2023 hall

2005

Tartu Ülikool

Magistrikraad õigusteaduses

2001

Tartu Ülikool

Bakalaureusekraad õigusteaduses / ametlikult võrdväärne magistrikraadiga

2020

Eesti Advokatuuri eetika- ja metoodikakomisjon

2002

Eesti Advokatuur

2001

Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Selts

2001–2002

Eesti Harjutuskohtu Selts

juhatuse liige

2001

Eesti Harjutuskohtu Selts

2022

Inimõigused
Peatükk 26. Keskkond ja inimõigused ning jätkusuutlik areng kaasautor

2019

Juridica: "Kui kaua jälitada jäätmeid? Kõrvalsaadused ja jäätmeks oleku lakkamine"
Tänapäevane keskkonnaõigus peab jäätmete valdkonnas samal ajal lahendama ära kaks esmapilgul vastuolulist ülesannet: kaitsma maksimaalselt inimest ja keskkonda jäätmetest tulenevate riskide eest, aga samas võimaldama jäätmeid maksimaalselt ressursina kasutada. Jäätmete mõiste lai käsitus aitab ühelt poolt kaitsta inimest ja keskkonda, sest võimaldab avalikul võimul jälgida jäätmetega toimuvat võimalikult ulatuslikult. Nii nagu jälitustoimingud kriminaalmenetluses riivavad ulatuslikult isikute õigusi, võib liiga laiaulatuslik jäätmete mõiste takistada ringmajanduse eesmärkide saavutamist. Artiklis vaadeldakse seda probleemi jäätme mõiste, kõrvalsaaduste ja jäätmeks oleku lakkamise kontseptsiooni ning mõnede hiljutiste kohtulahendite taustal.

2017

Eesti Vabariigi põhiseaduse kommenteeritud 4. väljaanne
Jüri Raidla ja Martin Triipan osalesid Eesti Vabariigi põhiseaduse kommenteeritud 4. väljaande koostamisel. Väljaanne ilmus Eesti Vabariigi põhiseaduse 25. aastapäevaks ning on kättesaadav ka veebis http://pohiseadus.ee/

2017

Kohtute Aastaraamat 2016
Martin Triipan (2016). Põhiseaduslikkuse järelevalve praktika 2016 – advokaadi vaatenurk? Allikas: Kohtute Aastaraamat 2016

2016

Õigusteaduse õpik. Keskkonnaõigus

Veinla, H., Lopman, E., Relve, K., Triipan, M. (2016). Õigusteaduse õpik. Keskkonnaõigus. Tallinn: Juura

2015

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse kommentaarid (2015)

2014

SA Keskkonnaõiguse Keskus

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse kommentaarid 2014 (2014).

2008

The International Comparative Legal Guide to: Environment Law 2008. UK: Global Legal Group Ltd. (Eesti peatükk)

The International Comparative Legal Guide to: Environment Law 2008 (2008).

2007

The International Comparative Legal Guide to: Environment Law 2007. UK: Global Legal Group Ltd. (Eesti peatükk)

The International Comparative Legal Guide to: Environment Law 2007 (2007).

2006

Proportsionaalsuse printsiip Euroopa Liidu õiguses. Juridica, 3, 151–158

Triipan, M. (2006). Proportsionaalsuse printsiip Euroopa Liidu õiguses.

2001

Proportsionaalsuse printsiip riigi- ja haldusõiguses. Juridica, 5, 305–313

Triipan, M. (2001). Proportsionaalsuse printsiip riigi- ja haldusõiguses.

Seda veebilehte kaitseb reCAPTCHA ning kehtivad Google'i privaatsuspoliitika ja teenusetingimused.