Kõrgetasemeliste Eesti riigiasutuste nõustamine seoses kavandatava riigireformiga

Jüri Raidla nõustas kõrgetasemelisi Eesti riigiasutusi seoses kavandatava riigireformiga.

Valdkonna eksperdid

Person Item Background

Jüri Raidla, Dr. iur.

Vanempartner / Eesti