Jätkusuutlikele investeeringutele pühendunud Mirova investeerib taastuvenergia tootjasse Sunly

Ellex Raidla nõustas jätkusuutlikele investeeringutele pühendunud ettevõtet Mirova investeeringul taastuvenergia tootjasse Sunly.

Sõltumatu elektritootja Sunly kaasab oma taastuvenergiaportfelli arendamiseks Baltikumis ja Poolas ligikaudu 200 miljonit eurot uusi investeeringuid. Kapitali suurendamise protsessis osalesid nii Sunly senised aktsionärid kui ka uus investor Mirova, kes on seotud Prantsusmaa juhtiva jätkusuutlike investeeringutega tegeleva varahaldusettevõttega Natixis Investment Managers. Tehingu tulemusena ei omandanud ükski investor Sunlys enamusosalust.

Kaasatud kapitaliga finantseerib Sunly oma kaheaastast investeerimiskava, mis hõlmab 17,9 GW päikese- ja tuuleparkide arendusi Baltikumis ja Poolas. Sunly taastuvenergia projektide kogumaht Eestis on 5,5 GW.

Mirova infrastruktuuri fondihalduse juht Raphaël Lance selgitab: „Meil on suur heameel, et saame investeerida Sunlysse. See on kooskõlas meie strateegiaga, mis näeb ette Euroopa energiapöördele pühendunud arendajate toetamist, et aidata neil kasvada suureks sõltumatuks taastuvenergia tootjaks. Meil on Sunly aktsionäride ja juhtkonnaga ühised väärtused, soovime võimalikult kiiresti arendada tuule- ja päikeseparke ning edendada projekte, mis austavad loodust, on kooskõlas kohaliku kogukonna huvidega ning millel on ühiskonna heakskiit. Me mõlemad tahame laienemisel järgida säästva arengu kõrgeimaid standardeid ja oleme veendunud, et Balti riikidel ja Poolal on energiapöördeks hea potentsiaal.“

Sunly tegevjuht ja kaasasutaja Priit Lepasepp sõnas, et on olemasolevatele ja uutele investoritele usalduse eest ülimalt tänulik. „See on meie partnerite kogukonnale ja tiimile suurepärane uudis. Liigume edasi, et rajada päikese- ja tuuleparke ning leevendada käimasolevat energiakriisi,“ märkis Lepasepp. „Meie taastuvenergia projektid aitavad kaasa energiahinna vähendamisele ja energiajulgeoleku suurendamisele.“

Mirova õigusnõustajad olid Ellex Raidla ja Linklaters. Ellex Raidla meeskonda kuulusid partner Martin Käerdi, nõunikud Jaanus Ikla ja Triin Frosch ning vandeadvokaat Hanna Pahk.

Mirova on jätkusuutlikele investeeringutele pühendunud valdusettevõte ja Natixis Investment Managersi sidusühing. Mirova tegutseb tihedas koostöös oma investoritega, et luua pikaajalist väärtust ja toetada tasakaalustatud arengut. Mirova on olnud teenäitajaks mitmetes kestliku rahastuse küsimustes ning tema spetsialistid otsivad pidevalt uuenduslikke võimalusi, et pakkuda oma klientidele suure keskkonna- ja sotsiaalse mõjuga lahendusi.

Sunly on 2019. aastal asutatud päikese- ja tuuleparkide arendaja Baltikumis ja Poolas.

Valdkonna eksperdid

Person Item Background
triin frosch
Triin Frosch
Nõunik / Eesti
Person Item Background
jaanus ikla
Jaanus Ikla
Nõunik / Eesti
Person Item Background
Martin Käerdi
Martin Käerdi, Dr. iur.
Partner / Eesti
Person Item Background
hanna pahk
Hanna Pahk
Vandeadvokaat / Eesti