Ellex Raidla nõustas Vabariigi Valitsust krüptokelmuses kahtlustatavate isikute USA-le väljaandmise kohtuasjades

Ellex Raidla Advokaadibüroo nõustas edukalt Vabariigi Valitsust halduskohtu asjades, milles krüptokelmuses kahtlustatavad isikud vaidlustasid enda väljaandmise otsustamise Vabariigi Valitsuse poolt USA-le.

Eesti ja USA ametivõimud alustasid menetluse, kuna tõendid andsid aluse kahtlustada kahte Eesti kodanikku Ameerika Ühendriikides kuni poole miljardi euro suuruses küberpettuses.

Kahtlustatavate suhtes korraldati väljaandmisvahistamine juba 2022. aasta novembris. Kui tavapäraselt lõpeb see vähemalt aasta jooksul väljaandmise realiseerimisega, siis kõnealusel juhul vaieldi asi läbi mitme kohtuastme ja korduvalt. Vaidluse raames tekkisid esmakordselt põhimõttelised küsimused, kui palju peab Eesti riigina kontrollima USA kinnipidamisasutuse tingimusi.

Esmalt vaieldi selle üle, kas väljaandmise puhul peab kaasnema tingimata vahistamine. Senine kohtupraktika seda eeldas, kuid praegusel juhul jõudis asi Riigikohtu otsuseni, mis muutis praktikat ja nüüd võimaldatakse väljaandmise puhul ka kergemat tõkendit –elektroonilist valvet.

Kui Vabariigi Valitsuse esimene väljaandmisotsus päädis vaidluse ringkonnakohtusse jõudes tühistamisega, otsustas Vabariigi Valitsus kaaluda isikute väljaandmist uuesti ning koguda selleks täiendavaid tõendeid. Teistkordsel kaalumisel Vabariigi Valitsus jäi juhindudes ringkonnakohtu suunistest samuti seisukohale, et isikute väljaandmine on lubatav. Ehkki väljaantavate esindajad vaidlustasid sellegi otsuse nii haldus- kui ringkonnakohtus, siis värske riigikohtu määrusega jäid jõusse haldus- ja ringkonnakohtu otsused, mille järgi väljaandmised jäävad jõusse. Ellex Raidla esindas selles vaidluses Vabariigi Valitsust, kõnealune vaidlus lõppes riigi jaoks võiduga.

Vabariigi Valitsust esindasid Ellex Raidla partner Martin Triipan ning vandeadvokaat Kaisa Jakobsoo, neid abistasid jurist Anna Leena Neering ja partner Marko Kairjak.

Valdkonna eksperdid

Person Item Background
Kaisa Jakobsoo
Kaisa Jakobsoo
Vandeadvokaat / Eesti
Person Item Background
marko kairjak
Marko Kairjak, PhD.
Partner / Eesti
Person Item Background
Anna Leena Neering
Anna Leena Neering
Jurist / Eesti
Person Item Background
martin triipan
Martin Triipan
Partner / Eesti