Vabariigi Valitsuse esindamine Riigikohtus Haldusreformi seaduse Põhiseadusele vastavuse vaidluses

Jüri Raidla esindas Vabariigi Valitsust Riigikohtus Haldusreformi seaduse Põhiseadusele vastavuse vaidluses.

Valdkonna eksperdid

Person Item Background

Jüri Raidla, Dr. iur.

Vanempartner / Eesti