Euroopa Liit hakkab reguleerima krüptovara pakkumist ja teenusepakkujate tegevust

Krüptovarade valdkond on seni olnud reguleerimata või reguleeritud väga vähesel määral. Ellex Raidla advokaat Anneli Krunksi sõnul toob Euroopa Liidu krüptovaraturgude määrus senisega võrreldes kaasa täiendavad regulatiivsed nõuded nii krüptovara pakkumisele kui krüptovarateenuse osutajatele.

Tegemist on esimese niivõrd laiapõhjalise üle-Euroopalise regulatsiooniga krüptovarade valdkonnas. „Seni on Euroopa tasemel reguleeritud üksnes teatud liiki krüptovarasid, näiteks virtuaalvääringuid ning ka neid vähesel määral. Konkreetselt krüptovarasid ei ole Euroopa tasemel aga siiani reguleeritud,“ rääkis Krunks. „Krüptovarade valdkond areneb meeletu kiirusega ning regulatsioon hakkab nüüd reaalsele elule lihtsalt järele jõudma.“

Mõned liikmesriigid on kehtestanud nõudeid siseriiklikult, kuid reguleerituse tase ning regulatsioonide sisu varieerub liikmesriigiti oluliselt. Kuivõrd määruse tulemusel hakkavad Euroopa Liidu liikmesriikides kehtima ühtsed nõuded, võimaldab see näiteks korraldada krüptovara pakkumisi samadel põhimõtetel ja lihtsamini kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. Samuti ei pea krüptovarateenuse osutajad edaspidi hindama iga liikmesriigi regulatsiooni ning taotlema igas liikmesriigis eraldi asjakohast luba või registreeringut.

Olulisemad määrusega kaasnevad muudatused on:

  • laieneb reguleeritud krüptovarade hulk
  • kehtestatakse nõuded krüptovara pakkumisele ning krüptovarateenuse osutajatele (sealhulgas selliste krüptovarateenustele nagu näiteks krüptovara hoidmine ja haldamine, kauplemise platvormi korraldamine, krüptovara vahetamine seaduslikuks maksevahendiks oleva usaldusraha või muu krüptovara vastu, krüptovardega seotud korralduste vastuvõtmine, edastamine ja täitmine, krüptovara kohta nõu andmine)
  • laienevad nõuded konkreetsetele krüptovara liikidele
  • täienevad nõuded krüptovaradega seotud keskkonna ja kliimamõjude vähendamiseks

Tegemist on otsekohalduva regulatsiooniga, mis tähendab, et määrus kohaldub kõigis liikmesriikides ühetaoliselt. 5. oktoobril avaldati määruse ettepaneku lõplik tekst, mis peab nüüd läbima vastuvõtmise protsessi.

Anneli Krunksi sõnul võetakse määrus tõenäoliselt vastu lähinädalatel, mis olulisi muudatusi lõplikus ettepaneku teksti enam tooma ei peaks. Määrus ise hakkab kohalduma suures osas alates 2024. aastast.

Loe täpsemalt SIIT.

krüptovara

Valdkonna eksperdid

Person Item Background
Anneli Krunks
Anneli Krunks
Vandeadvokaat / Eesti