Kuigi 2017. aastal Balti riikide M&A turu aktiivsus langes, paistab tulevik lootusrikas

M&A turg langes 2017. aastal kogu Baltikumis võrreldes eelmise aastaga kahekohalise arvu võrra nii mahus kui ka väärtuses, kuid väljavaade paraneb tänu tugevale majanduskasvule ning jätkuvatele turureformidele, kirjeldab Baltic M&A Monitor 2018, Ellexi ja Mergermarketi koostöös avaldatud väljaanne, mis esitab põhjaliku ülevaate M&A valdkonnast Baltikumis.
 
Baltikumi majandus kasvab jõudsalt, edestades nii euroala majandusi kui ka Euroopa Liidu majandust tervikuna. Euroopa Komisjoni hinnangul oli 2017. aasta kasv Eestis 4,4%, Lätis 4,2% ning Leedus 3,8%, mis on kõvasti üle Euroopa Liidu keskmise 2,2%. Kuigi 2018. aastal Baltikumi majanduskasv tõenäoliselt veidi aeglustub, jääb see siiski ilmselt olulisel määral tugevamaks võrreldes nii Euroopa Liidu kui ka euroalaga.
 
Mergermarketi andmete kohaselt raporteeriti Baltikumis 2017. aastal 53 tehingut, mis olid kokku väärt 642 miljonit eurot. Aasta lõikes tähendas see 17% langust mahus ja 10% langust väärtuses. Seda tuleb aga vaadelda laiemalt, võttes arvesse, et Baltikumi M&A maht saavutas 2016. aastal kriisijärgse kõrgpunkti, purustades mitu rekordit. Tehingute maht ja väärtus 2017. aastal oli võrreldav enamiku kriisijärgsete aastatega, mil tehingute arv ületas oluliselt 2009. ja 2010. aasta madalseisu.
 
Tuleviku väljavaade on julgustav, sest piirkond muutub järjest atraktiivsemaks välisinvestoritele. 2017. aastal moodustasid sissetulevad tehingud 58% kogu mahust, ületades 2016. aasta 37% ning 2012–2016. aasta keskmist 43%. Kvaliteetne tööjõud, suurepärane infrastruktuur ning suurenev usaldus piirkondliku julgeoleku suhtes toetavad välisinvesteeringute tegemist piirkonda. Üha aktiivsemad on Aasia investorid – tegijad Hong Kongist, Hiinast ja Jaapanist on mõnede aasta suurimate tehingute taga. Ning paistab, et see suundumus jätkub.
 
Huvi ja omandamised suurte rahvusvaheliste fondide poolt viitavad, et nendes võrdlemisi väikestes riikides on maailma mastaabis ligitõmbavad sihtmärgid. Mõnedel juhtudel sisenevad rahvusvahelised investorid Baltikumi piirkondlike erakapitali ja riskikapitali fondide kaudu, samas kui valitsuste ja EL toetused on aidanud kaasa algjärgu investeeringuid. Erakapitali investeerimisfondidele pakuvad erilist huvi energia ja TMT (telekommunikatsioon, meedia, tehnoloogia) valdkonnad ning 2018. aastal oodatakse veelgi enam aktiivsust.
 
Baltic M&A Monitor on põhjalik ülevaade kogu M&A tegevuses kõigis tööstussektorites ning täielik ülevaade on kättesaadav siin.