Leedu äriühingu esindamine kohtuvaidluses tagasivõitmise nõude üle

Ellex Raidla partner Arne Ots, vandeadvokaadid Neve Uudelt ja Marika Kütt esindasid kohtuasjas edukalt Leedu äriühingut, kelle vastu Eesti äriühingu pankrotihaldur oli esitanud tagasivõitmise hagi nõudega mõista pankrotivarasse välja 2 500 000 eurot. Pankrotihaldur nõudis rahalise kohustuse täitmise kehtetuks tunnistamist, mis seondus Leedu äriühingule makstud tasuga alltöövõtulepingu alusel tehtud töö eest.

Vaidlus lõppes kliendi jaoks edukalt – pankrotihalduri 2 500 000 euro suurune nõue jäeti rahuldamata. Ringkonnakohus nõustus kostja seisukohaga, et vaidlusaluse rahalise kohustuse täitmise kehtetuks tunnistamiseks puudus alus.
Ringkonnakohtu lahend puudutas olulisi pankrotiõigusega seotud küsimusi. Lahendiga on võimalik tutvuda siin.