Lugupeetud endine Aktsiaselts Eesti Telekom väikeaktsionär

2010. aastal viis Telia Company AB läbi Aktsiaseltsi Eesti Telekom väikeaktsionäride väljaostmise. Sellele järgnenud kohtumenetluse käigus määras kohus, et 2010. aastal aktsiate eest makstud õiglase hüvitise suurus iga ülevõetud aktsia kohta pidanuks olema 0,64 euro (64 eurosendi) võrra suurem. Endistel väikeaktsionäridel, kes olid kantud Aktsiaseltsi Eesti Telekom aktsionäride nimekirja seisuga 12.01.2010 kell 11:00, on võimalik esitada oma nõuded Telia Company AB vastu.
 
Telia Company AB on volitanud enda esindajaks Ellex Raidla Advokaadibüroo, kes võtab vastu ja vaatab läbi endiste väikeaktsionäride avaldused ning vastab neile mõistliku aja jooksul. Palume endisi väikeaktsionäre esitada vastavad avaldused ja võimalikud küsimused hüvitise taotlemisega seotu kohta e-posti aadressil . Menetluse lihtsustamiseks ja dokumentide süstematiseerimiseks palume kirjutada e-kirja pealkirjareale endise väikeaktsionäri nimi ja isikukood, juriidilise isiku puhul nimi ja registrikood ja allkirjastada avaldus digitaalallkirjaga. Kui avalduse saatmine e-posti teel ei ole võimalik, palume dokumendid edastada Ellex Raidla Advokaadibüroo asukohta aadressil Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn.
 
Pärast esmast pöördumist täpsustame igale avaldajale e-kirja teel, millist teavet ja dokumente vajame avalduse läbivaatamiseks. Kui avaldus on saadetud postiga advokaadibüroo kontorisse, palume kindlasti lisada  e-posti aadress, millisele saame edastada vastuse ja täiendavat teavet.
 
Selgitame, et Harju Maakohus määras tsiviilasjas nr 2-10-2551 tehtud 28. aprilli 2015 määruse resolutiivosas järgmist:
 
1. Rahuldada avaldus osaliselt.
2. Rahuldada avaldajate nõue aktsiaseltsi Eesti Telekom aktsionäridele hüvitise suuruse määramiseks. Määrata 12.01.2010 kella 11.00 seisuga aktsiaseltsi Eesti Telekom vähemusaktsionäride nimekirja kuulunud isikute ühe aktsia õiglase hüvitise suuruseks 6.59 eurot (kuus eurot ja 59 senti). Arvestades, et väikeaktsionäridele on välja maksnud aktsiaseltsi Eesti Telekom aktsia eest (93 krooni) 5.94 eurot, kuulub väikeaktsionäridele lisahüvitisena väljamaksmisele 0.64 eurot (64 senti) aktsia kohta.
3. Jätta rahuldamata avaldajate nõue käesolevas tsiviilasjas aktsiaseltsi Eesti Telekom vähemusaktsionäridele määratud hüvitise ja intresside väljamõistmiseks.
4. Määrus toimetada kätte avaldajate lepingulistele esindajatele ja puudutatud isikule.
 
Edasise menetluse käigus jätsid kohtud määruse resolutiivosa muutmata ning kohtumäärus jõustus novembri lõpus 2016. aastal.