Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindamine Aktsiaseltsi Abobase Systems hagi asjas

Ellex Raidla nõustas ja esindas Eesti Vabariiki (Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium) Aktsiaseltsi Abobase Systems hagi menetlemisel, kus Abobase Systems nõudis riigilt ca 11,7 miljoni krooni suuruse kahju hüvitamist ja sellele lisanduvat viivist seoses riigipoolse taganemisega marsruutimise ühtse andmebaasi lepingust (telefoni- ja mobiiltelefoninumbrite portimist võimaldava süsteemi loomine ja opereerimine).
 

2007. aasta suvel alguse saanud kohtuasi lõppes 30. märtsil 2011, kui Riigikohus otsustas mitte menetleda Aktsiaseltsi Abobase Systems kassatsioonkaebust. Selle tulemusena jõustus Tallinna Ringkonnakohtu otsus, millega jäeti hagi tervikuna rahuldamata ja pandi menetluskulud Abobase Systems kanda.

Riiki nõustasid ja esindasid selles asjas partnerid Arne Ots, Toomas Vaher ja Sven Papp.