Majandusjulgeoleku konverents 2020

20. veebruaril toimuva konverentsi Majandusjulgeolek 2020 fookuses on Eesti ÜRO eesistumise prioriteedid: rahvusvaheline õigus, küberjulgeolek ning energia- ja kliimajulgeolek, lisaks Eesti välismajanduse- ja julgeolekupoliitika prioriteedid, Läänemere regiooni transpordi-, infra- ja taristujulgeolek ning finants- ja kapitalijulgeolek. Arutletakse põhjalikult võimalike kaasuvaid nii äri-, majanduskeskkonna- kui julgeolekuriske ning nende parimaid maandamise võimalusi.

Ettekannetes ja paneeldiskussioonides räägitavat käsitletakse eeskõnelejate poolsete seisukohtadena ning kajastatakse avalikus meediaruumis objektiivselt ja erapooletult.

Päeva esimeses paneeldiskussioonis osaleb ka meie vanempartner Jüri Raidla.

Lisainfo ja registreerimine: http://www.majandusjulgeolek.ee 

Valdkonna eksperdid

Person Item Background
Jüri Raidla
Jüri Raidla, Dr. iur.
Nõunik / Eesti