Mari Must määrati Patendivolinike Koja aseesimeheks

Märtsi lõpus kogunes ministeeriumide ühishoones esimest korda patendivolinike koja koosolek. Patendivolinike koda on patendivolinike avalik-õiguslik juriidiline isik, kuhu kuuluvad kõik Eestis tegutsevad patendivolinikud. Koja esimeheks valiti Almar Sehver ja aseesimeheks Ellex Raidla nõunik Mari Must.
 
Koja ülesandeks on korraldada patendivolinike kutsetegevust ning koondada kõik Eestis tegutsevad patendivolinikud ühtsesse organisatsiooni. Koja liikmeks on 57 patendivolinikku. Patendivolinike koda hakkab läbi viima kutseeksameid, korraldab täiendkoolitust ning samuti teostab järelevalvet patendivoliniku hea kutsetava järgimise ja täiendõppe kohustuse täitmise üle.
 
Loe lähemalt SIIT.