Martin-Johannes Raude artikkel juhtorgani liikme kohtu kaudu tagasikutsumisest

Ellex Raidlai advokaat Martin-Johannes Raude kirjutab Juridicas juhtorgani liikme kohtu kaudu tagasikutsumisest.
 
Juhtorganisse valimisega tekib äriühingu ja juhtorgani liikme vahel käsunduslepinguga sarnanev tehinguline õigussuhe. Osaühingu puhul osanikud ja juhatuse liikmed ning aktsiaseltsi puhul üldkoosolek ja nõukogu liikmed võivad põhjusest sõltumata selle õigussuhte lõpetada ning juhtorgani liikme oma kohalt tagasi kutsuda või ise juhtorgani liikme kohalt tagasi astuda. Osaühingu juhatuse liikme tagasikutsumiseks on vaja üle poole osanike koosolekul esindatud häältest ning aktsiaseltsi nõukogu liikme tagasikutsumiseks on vaja vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest. Kui tagasikutsumiseks vajalikke hääli kokku ei saada, võivad vähemalt 1/10 kapitalist esindavad osanikud või aktsionärid mõjuva põhjuse olemasolul nõuda, et juhatuse või nõukogu liikme kutsuks tagasi kohus.
 
Loe edasi SIIT.