Vandeadvokaat Martin Raude valiti Eesti Advokatuuri kutsesobivuskomisjoni liikmeks

Ellex Raidla vandeadvokaat Martin Raude kuulub alates 13.06.2021 Eesti Advokatuuri kutsesobivuskomisjoni. 

Kutsesobivuskomisjon 

  • eksamineerib advokatuuri astuda soovijaid ja advokaadikutse taotlejaid; 
  • viib läbi sobivustesti välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni kohta; 
  • hindab perioodiliselt või juhatuse ülesandel advokaatide kutsesobivust. 

Kutsesobivuskomisjoni valitakse liikmed viieks aastaks.  

Kutsesobivuskomisjoni põhikoosseisu kuulub kokku: 

  • üheksa vandeadvokaati; 
  • kaks kohtunikku; 
  • üks riigiprokurör; 
  • üks õigusteadlane. 

Täpsem info kutsesobivuskomisjoni kohta Advokatuuri kodulehel 

Kokku osaleb Eesti Advokatuuri komisjonide töös kaheksa Ellex Raidla vandeadvokaati – lisaks eelnimetatule kuulub juhtivpartner Ants Nõmper intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjoni, partner Sven Papp äriõiguse komisjoni, partner Martin Triipaneetika- ja metoodikakomisjoni ning haldusõiguse komisjoni, partner Martin Mäesalu konkurentsiõiguse komisjoni, maksunõunik Dmitri Rozenblat maksuõiguse komisjoni, vandeadvokaat Gerda Liik äriõiguse komisjoni ning vandeadvokaat Hanna Pahk tööõiguse komisjoni. 

martin raude

Valdkonna eksperdid

Person Item Background
martin raude
Martin Raude
Vandeadvokaat / Eesti