Vandeadvokaat Martin Raude valiti Eesti Advokatuuri kutsesobivuskomisjoni liikmeks

Ellex Raidla vandeadvokaat Martin Raude kuulub alates 13.06.2021 Eesti Advokatuuri kutsesobivuskomisjoni. 

Kutsesobivuskomisjon 

  • eksamineerib advokatuuri astuda soovijaid ja advokaadikutse taotlejaid; 
  • viib läbi sobivustesti välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni kohta; 
  • hindab perioodiliselt või juhatuse ülesandel advokaatide kutsesobivust. 

Kutsesobivuskomisjoni valitakse liikmed viieks aastaks.  

Kutsesobivuskomisjoni põhikoosseisu kuulub kokku: 

  • üheksa vandeadvokaati; 
  • kaks kohtunikku; 
  • üks riigiprokurör; 
  • üks õigusteadlane. 

Täpsem info kutsesobivuskomisjoni kohta Advokatuuri kodulehel 

Kokku osaleb Eesti Advokatuuri komisjonide töös kaheksa Ellex Raidla vandeadvokaati – lisaks eelnimetatule kuulub juhtivpartner Ants Nõmper intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjoni, partner Sven Papp äriõiguse komisjoni, partner Martin Triipaneetika- ja metoodikakomisjoni ning haldusõiguse komisjoni, partner Martin Mäesalu konkurentsiõiguse komisjoni, maksunõunik Dmitri Rozenblat maksuõiguse komisjoni, vandeadvokaat Gerda Liik äriõiguse komisjoni ning vandeadvokaat Hanna Pahk tööõiguse komisjoni. 

martin raude

Valdkonna eksperdid