Martin Raude: skeemitamine kohtukulude hüvitamisest ei päästa

Heade kommete vastase käitumise korral on võimalik panna menetluskulude hüvitamise nõue maksma ka menetlusvälise isiku vastu, kirjutab Ellex Raidla vandeadvokaat Martin Raude.

Kohtus kehtib niinimetatud kaotaja-maksab-reegel – võitja saab nõuda kaotajalt põhjendatud ja vajalike menetluskulude hüvitamist. Värskelt jõustunud kohtulahendite järgi saab aga panna menetluskulude hüvitamise nõude maksma ka sellise isiku vastu, kes küll menetluses ei osalenud, kuid kelle heade kommete vastase käitumise tõttu siiski menetluskulud tekkisid.
Kõnealuse lahendi puhul seisnes heade kommete vastane käitumine selles, et menetlusväline isik võõrandas vaidluse alguses kohtumenetluse ühele poolele nõude, mis võimaldas viimasel vaidluses osaleda ja seeläbi vastaspoolele menetluskulusid tekitada.
Pärast seda, kui vaidlus läbi sai ja vastaspoole menetluskulud nõude omandanud poole kanda jäeti, omandas menetlusväline isik nõude tagasi. Kohtumenetluse pool, kes oli vaidluse ajaks nõude omandanud ja pidi vaidluse lõpus vastaspoole menetluskulusid hüvitama, oli aga varatu.
Esimese ja teise astme kohtud pidasid sellist nõude vaidluse ajaks võõrandamist õigusvastaseks, sest selle eesmärk oli võimaldada vastaspoolele vastu vaielda ja samas vastaspoole menetluskulude hüvitamist vältida. Nüüd nõustus esimese ja teise astme kohtute seisukohaga ka riigikohus. Kohtulahendite järgi peab menetluskulud hüvitama nüüd isik, kes küll ise menetluses ei osalenud, kuid kelle tõttu menetluskulud siiski tekkisid.
Viidatud kaasus näitab, et heade kommete vastase käitumise korral on võimalik panna menetluskulude hüvitamise nõue maksma ka menetlusvälise isiku vastu. Seda juhul, kui vaidluse võitjal on tekkinud menetlusvälise isiku tegevuse tõttu kulud, mille hüvitamiseks vaidluse kaotajal vahendid puuduvad.
Seejuures ei oma tähtsust, kas menetlusväline isik tahtis vaidluse võitjale kulusid tekitada. Piisab, kui oli võimalik mõista, et nõude võõrandamine või muu omandi üleandmise kokkuleppe sõlmimine võib võitjale kulusid tekitada. Loodetavasti aitab selline kohtupraktika tulevikus skeemitajaid heidutada ning heade kommete vastast käitumist ja asjatute menetluskulude tekitamist vältida.
Loe ka artiklit Äripäevast.
martin raude

Valdkonna eksperdid