Keskkonnaekspert Martin Triipan: keskkonnakaitse ja majanduslike huvide vahel tuleb leida tasakaal

Keskkonnaaktivistide algatusel on sel kevadel tulnud tavapärasest rohkem kaebusi selle kohta, et kevadine metsaraie võib ohustada linde. Mitmetes kohtades on raied ka peatatud. Martin Triipan leiab, et metsanduse kõrval tuleb arvestada ka teiste valdkondadega.

Ellex Raidla partner, keskkonnaekspert Martin Triipan on analüüsinud Euroopa kohtu eelotsust, mida meil on käsitletud raiete peatamist õigustava pretsedendina. „Linde võivad potentsiaalselt häirida ka maa-arendus, ehitustegevus ning kevadised põllutööd. Eriti maanteede ehitus ja üldse liiklus. Õiguslikult on lindude kaitsega seotud reeglid neile sektoritele põhimõtteliselt ühesugused ning küsimus on ainult selles, kuivõrd mingi tegevus linde tegelikult häirib,“ sõnas Martin.

Ta lisab, et on alusetu selles teemas tegeleda üksnes metsandusega. “Üleskutsed peatada kevadised raied on sisuliselt üleskutsed peatada veel suur hulk inimtegevust. Teemas tuleb leida keskkonnakaitse ja majanduslike huvide vahel tasakaal.”

Lisaks peab ta vajalikuks märkida, et Eestis ei kehti pretsedendiõigus, vaid seadused ja määrused. „Konkreetses kohtuasjas tehtud eelotsused või kohtumäärused tegelevad konkreetse üksikjuhtumiga, arvestades selle asjaolusid. Pelgalt kohtulahenditele ja eriti pooleliolevatele kohtuasjadele tuginevalt ei ole õige teha põhimõttelisi ja ootamatuid suunamuutusi valdkonna reguleerimisel.”

Seetõttu peab ta üllatavaks ja ootamatuks riigi aktiivsust just raiete peatamisel sel kevadel. „Tuleks võtta kasutusele proportsionaalsem lähenemisviis,” arvab Triipan. „On selge, et looduskaitset puudutav arenev kohtupraktika peab tooma korrektiive ka õigusloomes. Rootsi ja teiste riikide praktikat on siin mõistlik silmas pidada. Kuid enne metsaomanike või põllumeeste õiguste kallale minekut tuleks need vastandlikke huve puudutavad küsimused seaduste või määruste muutmise protsessis põhjalikult läbi kaaluda ja tegutseda siis vastavalt seadustele ehk nii, nagu õigusriigile kohane.”

Loe pikemalt Eesti Päevalehest ja Maalehest.

martin triipan

Valdkonna eksperdid

Person Item Background
martin triipan
Martin Triipan
Partner / Eesti