Martin Triipan: Natura hindamine – kas koos keskkonnamõju hindamise protsessiga või ilma?

Ellex Raidla partner ja ettevõtete nõustamise valdkonna juht Martin Triipan esines 1. veebruaril 2022 Tartus toimunud Eestimaa Looduse Fondi korraldatud looduskaitsele ja märgaladele pühendatud konverentsil ettekandega teemal “Natura hindamine: kas koos keskkonnamõju hindamise protsessiga või ilma?“ ja järgnenud paneeldiskussioonis.

Ettekandes arutleti selle üle, millised eelised ja puudused on sellel, kui Natura hindamine on osaks keskkonnamõju hindamisest ja miks võiks kehtestada eraldi Natura hindamise menetluse. Ettekanne põhines varasemal Ellex Raidla sellekohasel õiguslikul analüüsil.

Konverents on järelvaadatav: https://elfond.ee/konverents-2022

martin triipan

Valdkonna eksperdid

Person Item Background
martin triipan
Martin Triipan
Partner / Eesti