Me aitasime Eesti Energiat biomassiga töötava soojuselektrijaama ehitusprotsessis

Meie meeskond juhendas riiklikku energiafirmat Eesti Energia Narva Elektrijaamad 300 MW põlevkivi ja biomassiga töötava Auvere soojuselektrijaama ehitusprotsessis. See oli Eesti jaoks oluline otsus, sest uus elektrijaam on oma madalamate emissioonide ja suurema tõhususega keskkonnasõbralikum, kasutades kuni 50% ulatuses biokütust.