Me esindasime Eesti Haigekassat 11 kaasuses, mis olid seotud lepingupartnerite valimise protsessiga

Eesti Haigekassa oli kostjaks lepingupartnerite valiku protsessi läbipaistvusega seotud kaasustes. Me esindasime Eesti Haigekassat kokku 11 vaidluses.