Me esindasime Keskkonnaministeeriumit kohtuvaidlustes

Me nõustasime Keskkonnaministeeriumit mastaapsetes keskkonnaalastes kohtuasjades nii seoses Natura 2000 metsaaladega ja põlevkivi kaevandamise lubadega kui ka Euroopa Liidu poolt rahastatud projektiga jõgede ökoloogilise seisundi parandamiseks ja reostuse likvideerimiseks.