Me nõustasime Eesti Haigekassat kaasuses Tallinna linna ja haiglate vastu

Eesti Haigekassa oli seotud kaasusega Tallinna linna ja kahe haigla vastu seoses kalli meditsiinivarustuse omandi ja sellega kaasnevate kohustustega. Meie meeskond esindas Eesti Haigekassat nii Riigikohtus kui ka madalama astme kohtutes. Kaasus oli oluline nii avaliku- kui ka eraõiguse jaoks, avastades õigusjärgluse ja õigusreformide uudseid aspekte.