Mediq kontserni nõustamine Oriola KD haigla ja laboritervete ärisegmendi omandamisel Balti- ja Põhjamaades

Ellex Raidla nõustas Mediq kontserni Oriola KD haigla- ja laboritarvete ärisegmendi omandamisel Balti- ja Põhjamaades. Ülevõtmisega sai Mediq kontsernist suurim haigla- ja meditsiinitarvikutega varustaja Soomes, Rootsis, Taanis, Norras ja Balti riikides. Tehingu koguväärtus oli 85 miljonit eurot.

Büroo töö sisaldas Mediq N.V. nõustamist tütaräriühingu asutamisel ja äritegevuse ülevõtmisel Eestis, samuti AS Oriola õigusliku auditi läbiviimist. Projekti meeskonda kuulusid partner Ants Nõmper ja advokaat Reet Saks.

 
Täiendav info on saadaval siin.