N-Transi nõustamine Global Ports aktsiamüügil APM Terminals-ile

Ellex Raidla nõustas N-Transi nime all tegutseva Transportation Investments Holding Limited´i (TIHL) tehingut, millega müüdi 50% ettevõttele kuuluvatest Global Ports Investments PLC (Global Ports) aktsiatest A.P. Moller-Maersk A/S´i kontserni kuuluvale APM Terminals´ile (APMT). Tehingu koguväärtus on 860 miljonit USA dollarit. Büroo töö sisaldas tehingu ettevalmistamist Eesti õigust puudutavas osas, sh koondumise teate koostamist Eesti Konkurentsiametile.
 
7. septembril 2012 sõlmisid TIHL ja APMT Global Portsi aktsiate müügilepingu, milles TIHL kohustus müüma ja APMT kohustus ostma 176 250 000 Global Portsi välja lastud aktsiat. Samal päeval sõlmisid TIHL ja APMT aktsionäride lepingu, milles TIHL ja APMT leppisid kokku, et pooled omavad vastavalt õigusaktides ja aktsionäride lepingus sätestatule Global Portsi üle valitsevat mõju ühiselt. See tähendab, et TIHL ja APMT omavad pärast tehingu lõpuleviimist Global Portsi juhtimisel võrdseid õigusi.
 
18. oktoobril 2012 andis Eesti Konkurentsiamet kirjeldatud koondumisele loa. Tehing viiakse lõpule pärast seda, kui koondumisele on loa andnud kõigi asjaomaste riikide konkurentsiametid.