NASDAQ OMX Tallinn Aktsiaseltsi esindamine Osaühing Gamma Holding nõudes

Ellex Raidla nõustas NASDAQ OMX Tallinn Aktsiaseltsi vaidluses, mis seondub AS-i Luterma börsilt lahkumisega ilma väikeaktsionäridele ülevõtmispakkumist tegemata. Gamma Holding esitas hagi AS-i Luterma, aktsiaseltsi Rubla ja NASDAQ OMX Tallinn Aktsiaseltsi vastu kahju hüvitamiseks, mis väidetavalt tuleneb börsilt lahkumisest ja selle võimaldamisest ilma aktsiate ülevõtmispakkumist esitamata / selle esitamiseks kohustamata.

Nii maa- kui ringkonnakohus jätsid Gamma Holdingu hagi rahuldamata ning leidsid, et börs ei ole õigusvastaselt käitunud ega seega Gamma Holdingule kahju tekitanud. Maakohtu otsus jõustus 7. märtsil 2011, kui riigikohus otsustas jätta Gamma Holdingu kassatsioonkaebuse menetlusse võtmata.

Büroo töö sisaldas kliendi esindamist kohtus ning menetlusdokumentide ettevalmistamist. Projekti teostas partner Toomas Vaher.