Neli uut partnerit Ellex Valiunasis

Advokaadibüroo Ellex Valiunas astus 2017. aastasse, täiendades oma partnerite ringi. Firma uued partnerid on finantsturgude ja reguleerivate õigusaktide ekspert Joana Baublytė-Kulvietė, reguleeritud tööstuste ja äriõiguse ekspert Dovilė Greblikienė, maksu- ja tolliseaduse ekspert dr Aistė Medelienė ning avalike hangete ja PPP (avaliku ja erasektori partnerlus) ekspert Laura Ziferman.
 
„Äritegevus on viimastel aastatel oluliselt muutunud: arendatakse uusi tooteid ja teenuseid (eriti e-ruumis) ning toimub äride konsolideerimine, mis toob kaasa traditsiooniliste piiride kadumise kõiki valdkondi hõlmavas konkurentsis. Kliendid soovivad täielikku integreeritud õigusteenuste valikut. Seega oleme kindlad, et neli erineva valdkonna eksperti tugevdavad firma 15-liikmelist partnerite meeskonda ning aitavad meil klientidele pakkuda veelgi uuenduslikumaid lahendusi ja esmaklassilist õigusabi,“ ütles Ellex Valiunasi juhtivpartner Rolandas Valiūnas.
 
Finantsturgude ja reguleerivate õigusaktide spetsialistil Joana Baublytė-Kulvietėl on rohkem kui 14 aastat kogemust erinevate finants-, omandamis-, väärtpaberi- ja äriühingu müügilepingutega ning muude reguleeritud finantsteenuste valdkondadega. Ta nõustab kliente pankade ning muude finantsasutuste ühendamise, loa taotlemise ja restruktureerimisega ning esindab neid kohtuvaidlustes. J. Baublytė-Kulvietėl liitus Ellex Valiunasiga 2002. aastal ning juhib praegu firma finantsturgude ja regulatsioonide töörühma.
 
Finantsturgu ootavad ees suured väljakutsed. Tehnoloogia kiire pealetung finantssektoris, uute ärimudelite, teenuste ja turuosaliste teke ning eeskirjade ja järelevalve pidev kasv sunnib paljusid turuosalisi tegema põhimõttelisi muudatusi oma tegevuses ning kohanema muutuvate mängureeglitega. Firma partneriks saamine on minu jaoks nii tunnustus kui ka võimalus arendada üsnagi spetsialiseerunud finantsõiguse valdkonda,“ sõnas J. Baublytė-Kulvietėl.
 
Reguleeritud tööstuste ja kaubanduse töörühma juht Dovilė Greblikienė on tegelenud energiasektori küsimustega rohkem kui 11 aastat. D. Greblikienė on töötanud erinevate energiavaldkondade projektidega ja tal on tänu sellele laialdased teadmised alates elektrist, gaasist ja soojusest kuni süsivesinike kaevandamiseni. Ta on esindanud kliente energiaga seotud kaasustes nii riiklikes kui ka rahvusvahelistes arbitraažikohtutes. Lisaks kuuluvad tema pädevusse teised reguleeritud tööstused, näiteks transport ja telekommunikatsioon, samuti vastavate tariifide reguleerimine ja liberaliseerimine.
 
„Energia on Leedus tähelepanu keskpunktis ning selle roll on riigi olemasolus märkimisväärne. Kuigi on inimesi, kelle meelest on tegu üsna aeglaselt areneva tööstusega, on olukord hoopis teine. Oleme pidevas liikumises: idast läände, valitsussektorist avalikku sektorisse ja vastupidi, fossiilkütustelt taastuvate energiaallikate juurde, tsentraliseeritud energiatootmiselt detsentraliseeritud tootmisele. Pidev muutumine tõstatab palju uusi ja huvitavaid küsimusi ning väljakutseid nii ettevõtetele kui ka nende õigusnõustajatele,“ rõhutas D. Greblikienė.
 
 „Mul on hea meel, et firma partnerina saan klientidel aidata neid arenguid edukalt ära kasutada ning firmal hoida juhtpositsiooni ja luua uusi võimalusi,“ sõnas advokaat.
 
Dr Aistė Medelienė on maksu- ja tolliseaduse ekspert ning Ellex Valiunasi maksude töörühma juht. Enne seda, kui ta 2011. aastal Ellex Valiunasisse tööle asus, oli ta maksuvaidluste komisjoni liige. Lisaks on tal kümneaastane akadeemiline töökogemus Vilniuse ülikooli õigusteaduskonnast ning ta on olnud arvukate teaduslike artiklite, publikatsioonide ja raamatute kaasautor. Tänu oma teoreetiliste ja praktiliste teadmiste kombineerimisele ning süstemaatilisele lähenemisele on ta teeninud klientide usalduse kõige keerukamate maksuküsimuste lahendamisel.
 
Ellex Valiunasi avalike hangete ning avaliku ja erasektori partnerluse (PPP) eksperdil Laura Zifermanil on 11 aastat kogemust avalike hangete nõustamisega keerukates projektides. Tegutsemisaastate jooksul on L. Ziferman esindanud kliente paljudes pretsedendiõiguse menetlustes, sealhulgas mitmemiljoniliste lepingute lõpetamine avaliku hanke korra rikkumiste tõttu, suurte trahvide kohaldamine ja kõige olulisemate avalike hangete küsimuste tõlgenduste esitamine. „Avalikud hanked ning avaliku ja erasektori partnerlus on äärmiselt mitmekülgsed ja dünaamilised valdkonnad. Need hõlmavad intensiivset koostööd nii klientide kui ka avaliku ja erasektori varustajatega, kes soovivad hankemenetluses osaleda. Tuleb sügavuti uurida nende ettevõtete eriomadusi, tuvastada varakult võimalikud probleemid ja teha ettepanek, kuidas nende probleemidega õigesti tegeleda. Kiire reageerimine ja tegutsemine on samuti hädavajalikud,“ ütles L. Ziferman.
Tema sõnul on selle eesmärgi saavutamiseks ülioluline mõista kahte maailma – avalikku ja erasektorit. „Usun, et partneriks saamine annab mulle rohkem võimalusi aidata klientidel jõuda oma ambitsioonikate projektide ja äriplaanidega tulemusteni ning kohaneda uue riigihangete seadusega. Samal ajal annan oma parima, et säilitada Ellex Valiunasi juhtpositsioon õigusteenuste turul,“ lisas L. Ziferman.