Nordecon AS-i esindamine Euroopa Kohtus riigihankega seotud vaidluses

Advokaadibüroo Ellex Raidla partner Arne Ots esindab AS-i Nordecon Euroopa Kohtusse jõudnud vaidluses, mis tekkis Maanteeameti poolt korraldatud riigimaantee ehitushankest. Vaidluses käsitletakse väljakuulutamisega läbirääkimistega riigihankes hankija ja pakkuja vahel peetavate läbirääkimiste piiridega seotud küsimusi. Euroopa Kohtu tulevane lahend peaks aitama selgitada, mille üle taolises hankemenetluses võib läbi rääkida ja mille üle mitte, kas ja millises ulatuses võivad läbirääkimiste tulemusena kohandatud pakkumused erineda algsetest hanketingimustest ning kas hanketingimused ise võivad läbirääkimiste käigus muutuda.
 
Luksemburgis asuv Euroopa Kohus on Euroopa Liidu kõrgeim kohus, mis annab siseriikliku kohtu taotlusel oma seisukohad Euroopa õigusega puutumust omavates kohtuvaidlustes. Euroopa Kohtu lahendid on liikmesriikide siseriikliku õiguse suhtes ülimuslikud ja kohtutele järgimiseks kohustuslikud.