Nordecon AS-i esindamine tee-ehitushankest tekkinud kohtuvaidluses

Ellex Raidla vandeadvokaat Neve Uudelt ja advokaat Rauno Klemm esindasid edukalt Nordecon AS-i tee-ehitushankest tekkinud kohtuvaidluses.
 
Riigihanke esemeks oli Lokuta ja Türi vahelise maanteelõigu remont koos jalgteede rajamisega. Hankemenetluses kvalifitseerimata jäetud pakkuja vaidlustas vastava otsuse, samuti Nordecon AS-i pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse. Vaidlustus ja hilisem halduskaebus jäid rahuldamata ning Nordecon AS sai sõlmida hankijaga hankelepingu.
 
Rohkem infot siit.