Nordecon AS-i kaitsmine tee-ehituse kriminaalasjas

Advokaadibüroo Ellex Raidla partnerid Arne Ots ja Toomas Vaher kaitsesid Nordecon AS-i ja tema juhatuse liiget Erkki Suurorgu 2010. aastal algatatud kriminaalasjas, mis seondus Maanteeameti poolt korraldatud Aruvalla-Kose teelõigu projekteerimis- ja ehitushankega. Kriminaalasjas menetleti kahtlustust konkurentsi kahjustava kokkuleppe sõlmimise ja kooskõlastatud tegevuse katses ning pistise andmise katses.
20. juuni ja 26. septembri 2012 määrustega lõpetas Riigiprokuratuur Nordecon AS-i ja tema juhatuse liikme suhtes kriminaalasja menetluse, sest õigusvastaseid tegusid ei tuvastatud.
 
Täiendav info on saadaval siin.
Partner Arne Otsa kommentaar:

"Viimasel ajal on kriminaalmenetlustes märgata positiivset tendentsi – kui prokuratuur jõuab menetluse käigus veendumusele, et kogutud tõenditest ja tuvastatud asjaoludest kuritegu ei ilmne, siis ei üritata kord juba alustatud asja iga hinna eest kohtusse suunata, vaid perspektiivitud menetlused lõpetatakse kohtueelse menetluse faasis. Prokuratuur arvestab kaitsjate seisukohti menetluse väljavaadete hindamisel reaalselt juba kohtueelses menetluses ja see aitab kaasa isikute õiguste tõhusamale kaitsele. Õigete menetluslike otsustusteni jõutakse senisest mõistlikuma aja jooksul ja kurnava kohtumenetluseta, kui puudub aines kriminaalasja menetlemiseks."