Nordecon AS-i nõustamine Aruvalla-Kose teelõigu projekteerimis- ja ehitushankes

Ellex Raidla nõustas Nordecon AS-i riigihankel Tallinn-Tartu maantee Aruvalla-Kose teelõigu projekteerimiseks ja ehitamiseks. Täna allkirjastas Nordecon AS koos ühispakkujaga Ramboll Eesti AS riigihanke võitjana Maanteeametiga lepingu teelõigu projekteerimiseks ja ehitamiseks. Koos ettenägemata tööde mahuga ulatub lepingu maksumus 54,2 miljoni euroni (sis. käibemaksu).
Büroo töö sisaldas kliendi nõustamist kogu hankemenetluse vältel. Projekti meeskonda kuulusid partner Arne Ots ja vandeadvokaat Neve Uudelt.
 
Aruvalla-Kose 13,3 kilomeetri pikkusel teelõigul projekteeritakse ja ehitatakse välja neljarajaline maantee, mis vastab I klassi nõuetele. Lisaks projekteeritakse ja ehitatakse välja 20,1 km ulatuses kogujateid ning 8,2 km ulatuses kergliiklusteid. Tee-ehituse käigus rajatakse kokku kolm eritasandilist ristmikku (Siniallika, Kolu ja Kuivajõe) ning kaks eritasandilist ristet (Kurena ja Liiva). Üle põhimaantee hakkavad asetsema Kuivajõe ristmiku kaks viadukti ja jalakäijate sild, Kurena riste viadukt ning 33,8. kilomeetrile ehitatav ökodukt metsloomadele. Lisaks paigaldatakse 6,9 km ulatuses müratõkkeseinu ning valgustust 19,3 km ulatuses.
Ehitustööde valmimistähtaeg on 2013. aasta augustis. Tee-ehitust finantseeritakse 85% ulatuses Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toel.
 
Täiendav info on saadaval siin.